Kommunicera värderingar och rutiner till dina nyanställda

”Vi är ett företag som expanderar snabbt och måste kunna kommunicera våra värderingar och rutiner direkt med våra nya medarbetare.”

Johan Andersson

Mer från roommejts

Roommejts är ett växande företag som skapar vägglösningar för kontorsutrymmen

De använder Boardon för att få nyanställda inspirerade och känna sig inkluderade i företagets värderingar.

Boardon hjälper till att göra onboardingprocessen enkel och låter dem fokusera på sin kärnverksamhet.

För ett företag som Mer från roommejts, som växer snabbt är möjligheten att uppgradera eller byta abonnemang snabbt en stor fördel. Boardon passar snabbväxande företag som detta genom att ha kort implementeringstid med precis rätt mängd funktioner.

Bodens kommun använder Boardon för att skicka ut inbjudningar till nya medarbetare

Bodens kommun är en kommun i norra Sverige.

Att arbeta med kommunkunder är givande. Vi känner verkligen att vi gör skillnad genom att lägga till ett lager av kommunikation inom kommunens vitt skilda funktioner.

Bodens kommun använder Boardon för två utbildningsavdelningar och skickar ut inbjudningar till nya medarbetare som gör att de kan bekanta sig med regelverk och policys innan första dagen. Detta ger ett professionellt och personligt sätt att informera den nyanställde.

Läs mer om Bodens kommun på HR-bloggen.

Ett professionell och personligt sätt att informera den nyanställde.

Skapa ett gratiskonto på 2 minuter 👉

Stockholm

Fredrik Jahns gränd 1
131 36 Nacka

Göteborg

info@boardon.io
+46 70 695 76 15

Kontakta oss

info@boardon.io
+46 70 695 76 15